سوالات متداول

بسیاری از مردم سعی می کنند که امورمربوط به صادرات و واردات بین المللی خود را بدون داشتن اطلاعات فنی کافی در این زمینه، انجام دهند. در انجام این امور نواحی و زوایای متعددی وجود دارد که ممکن هست به آنها توجه نشود و وقتی هم که متوجه آنها شویم دیگر کار از کار گذشته باشد. بی توجهی به این نواحی و بی برنامه گی در این زمینه اثر بزرگی بر روی هزینه، تحویل و کیفیت محصول ارسالی دارد. بخش بازرگانی MGE با برنامه ریزی مناسب ،  تمام مراحل مربوط به صادرات و واردات بین المللی را به نحو احسن انجام می دهد.

دانش مربوط به تمام مراحل کاری در این زمینه علاوه بر تحصیلات آکادمیک، نیاز به سالها تجربه و زمان گذاشتن با تولید کنندگان، شیپرها، فرواردرها و ترخیص کارها دارد. هر کدام از این مراحل کاری دارای زیر مجموعه هایی می باشد و هرگاه خللی در هر یک از این مراحل حاصل شود، آنگاه زیر مجموعه های آنها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. ریسک کاری هر کدام از این زیرمجموعه ها متفاوت است و مرزی را بین موفقیت در رسیدن کالا و یا صرف بودجه بیشتر، تاخیر در رسیدن به مقصد و کاهش کیفیت کالا را در انتها ترسیم می کند. بخش بازرگانی گروه انرژی مقدم با داشتن مشاورهایی با تجربه در این زمینه، نقشه پله به پله مسیر را برای شما پیاده می کند. این نقشه شامل موفقیت در تحویل به موقع کالا، با بودجه مورد نظر و در نهایت با کیفیت عالی می باشد.

انتخاب یک شرکت صادرات و واردات بین المللی تصمیم بزرگی است. ما باید شرکتی را انتخاب کنیم که سالها در زمینه کاری ما تجربه داشته باشد و در طول دوره انجام فرایند بازرگانی هر زمانی که ما احتیاج داریم در دسترس باشد. بخش بازرگانی گروه انرژی مقدم در طراحی مسیر، یعنی؛ تولید، نظارت بر کیفیت تولید با استفاده از اصول TQM  ، ساماندهی ارسال کالا و انتخاب ترخیص کار معتمد تخصص دارد. به طور خلاصه، گروه انرژی مقدم، شریک ما در صادرات و واردات بین المللی خواهد بود.

در قدم اول ما بایستی با یک گروه با تجربه در زمینه صادرات و واردات بین المللی تشکیل یک تیم را بدهیم. با بخش بازرگانی گروه انرژی مقدم تماس بگیرید تا به محض تماس سالها تجربه ما برای شما آشکار شود.

بخش بازرگانی گروه انرژی مقدم دارای سالها تجربه در صادرات و واردات بین المللی می باشد. این شرکت به صورت خیلی نزدیک با تولیدکنندگان در زمینه های مختلف از قبیل : مواد پتروشیمی، مشتقات نفتی، مواد معدنی، مواد شیمیایی، تجهیزات معدنی و راه و … فعالیت می کند.

گروه انرژی مقدم می تواند در طراحی برنامه بازرگانی، پیشنهاد تولید کننده ، تضمین کیفیت، انتخاب فرواردر، ترخیص از گمرک به ما کمک کند. در حقیقت گروه انرژی مقدم  در هر ظرفیتی که ما نیاز به کمک داشته باشیم، آمادگی ارائه خدمات را دارد.

گروه انرژی مقدم با تعداد زیادی تولید کننده که از پیش تایید صلاحیت شده اند در ارتباط است که از پروسه سخت حسابرسی و  تایید صلاحیت گذر کرده اند. ما می توانیم با یکی از این تولید کنندگان که از طرف گروه انرژی مقدم تایید صلاحیت شده اند و یا جایگزین آنها کار کنیم. ضمنا گروه انرژی مقدم این تخصص را دارد که به صورت سیستماتیک تولید کننده مد نظر ما را حسابرسی و تایید صلاحیت کند تا ما با خیالی آسوده به تجارت با آنها بپردازیم.

با گروه انرژی مقدم برای مرتفع کردن همه نیازهایمان در زمینه صادرات و واردات بین المللی تماس بگیریم تا بلافاصله از سالها تجربه و حمایت ماهرانه این شرکت بهره مند گردیم.

حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است كه به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین میگردد وبه بعضی كالاهای وارده به كشور اعم از اینكه از طریق سیستم بانكی یا خارج از سیستم بانكی سفارش گردیده باشند تعلق میگیرد كه از مبلغ CIF (فوب + گرایه و بیمه نامه) وصول میشود.

وارد كننده كالا شخص حقیقی یا حقوقی می باشد كه با اطلاع از مقررات تجارت كشور خود و كشور فروشنده نسبت به ورود كالا اقدام می نماید، برای وارد كنندگان داشتن كارت بازرگانی ،‌كد اقتصادی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است.

واردات قطعی كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمركی ترخیص میشوند.

كالاهایی كه به تشخیص گمرك برای فروش وارد یا صادر میگردد، اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفكیك و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

تنظیم اظهارنامه با توجه به نوع اظهار از سوی صاحب كالا یا نماینده قانونی وی ،‌اسناد خرید ،‌صورت عدل بندی در صورت تنوع كالا، گواهی مبدأ، بارنامه حمل، برگ حواله یا قبض انبار،‌ ترخیصیه، مجوزهای مقرراتی ،‌مجوزهای قانونی.

ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك است به شكلی كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات، كالای اظهار شده مشخص و از غیرآن به نحو روشن متمایز گردد.

كسی است كه نسخه اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و توسط بانك مهر شده باشد و حواله نیز به نام او باشد یا اسناد مهر شده مزبور بنام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

مدت توقف كالا در انبار یا اماكن گمركی در مرزهای زمینی 4 ماه كه تا 4 ماه دیگر در صورت درخواست صاحب كالا قابل تمدید می باشد و در مرزهای هوایی 2 ماه و تا 2 ماه دیگر با درخواست ذینفع قابل تمدید خواهد بود.