انواع محصولات پتروشیمی

کاربرد های اصلی محصول مجتمع های تولید کننده محصول ردیف صنایع بهداشتی و رنگ زدایی و سفید کنندگی، گند زدایی و بو زدایی و ضد...

توضیحات بیشتر

Poly Ethylene

پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید...

توضیحات بیشتر